Elérhetőség:
+36-1-469-1060
rendeles@quickprint.hu
0

Esküvői idézetek

Jelenleg 807 esküvői idézet található

Itt kereshetsz az idézetek között, ha ismered egy részletét

Kategóriák:

Böngészés az összes idézet között »
Oldalak: << < 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 > >>

Idézetlista

Ó, szállj alá, jó csillagom, Lebegj le egy sugáron, Hatolj át lombon, illaton, Ragyogd be boldogságom!

Jöjj, csillagokkal övezem A homlokod egemben; Ragyogjon fel ott a kék égen Náluknál fényesebben.

De hogyha azt kéred: szivem Hûen szeressen szintén, Úgy szállj a földre, bármilyen, És légy halandó, mint én.

Most valóság lesz minden édes remény, Mely ott él a szív rejtekén. Az élet és a szerelem tárt karokkal vár, S hogy szép lesz-e csak rajtunk áll.

Csodálatos, hogy életem része vagy, S imádlak téged szeretni.

Mint pirosló hold az estben, mint sziklák közt lángoló virág, olyan az arcod, amikor szorosra zárt szemedbe sutttogom: Szeretlek!

Amikor azt mondod, szeretlek, úgy érzem, szó így még nem érintett, és nem is fog soha.

Szerelmed életet adott nekem, s veled az életem szerelem.

Szeretni foglak, kis bolodom, soká: öröknél is tovább!

A házasság az egyetlen teljes és tökéletes kaland. .

Szerelem: meghódítani, bírni és megtartani egy lelket, amely annyira erõs, hogy fölemel bennünket, s annyira gyönge, hogy éppolyan szüksége van reánk, mint nekünk õreá.

A szeretet nem ad egyebet, mint önmagát, és nem vesz el semmit, csupán önmagából. A szeretet nem birtokol, és nem birtokolható. Mert a szeretetnek elég a szeretet. A szeretet nem vágyik egyébre, mint beteljesíteni önmagát.

Amikor a szeretet int felétek, kövessétek õt, Jóllehet minden útja nehéz és meredek. És mikor szárnyai átölelnek, engedjétek át néki magatokat, Jóllehet a belsejében rejlõ kardok sebet ejthetnek rajtatok. És amikor szól hozzátok, higgyetek szavának, Jóllehet hangja összetörheti álmaitokat, miként az északi szél pusztára sepri a kertet.

Együtt születtetek, és örökké együtt lesztek. Igen, még Isten néma emlékezetében is együtt lesztek. Hagyjatok azonban helyet szüntelen együttlétetekben, És hagyjátok, hogy az ég szelei táncoljanak köztetek. Szeressétek egymást, de ne csináljatok bilincset a szeretetbõl, Inkább hagyjátok, hogy hullámzó tenger legyen lelketek partjai között. Töltsétek meg egymás poharát, de ne egy pohárból igyatok. Adjatok egymásnak kenyeretekbõl, de ne ugyanazt a kenyeret egyétek. Énekeljetek és táncoljatok együtt, és örüljetek, de engedjétek egymást egyedül is lenni. Ahogy a lant húrjai is egyedül állnak, bár ugyanaz a zene rezeg rajtuk. Adjátok a szíveteket, de ne bízzátok egymás õrizetére, Mert csak az élet zárhatja kezébe a szíveteket. Álljatok egymás mellett, de ne túl közel egymáshoz, Hiszen a templom oszlopai is külön állnak, És a tölgyfa és a ciprus sem nõ egymás árnyékában

A szeretet nem ad egyebet, mint önmagát, és nem vesz el semmit, csupán önmagából. A szeretet nem birtokol, és nem birtokolható. Mert a szeretetnek elég a szeretet. ... A szeretet nem vágyik egyébre, mint beteljesíteni önmagát.

A szerelem ellenállhatatlan vágyakozás, hogy ellenállhatatlanul vágyakozzanak utánunk.

Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk, s csak úgy tudunk szárnyalni, ha összekapaszkodunk.

Volnék bármilyen, Tiéd volnék, szivem. Királyi adománnyal Adnám magam által. Volnék bármilyen, Tiéd volnék, szivem.

Örömmel, bánattal teljesen gondolatokba merülve aggódni, kínok közt lebegni, majd égig ujjongani, majd halálra szomorkodni: csak az a lélek boldog, amely szeret.

Szeretném, ha az életed alkonyán ezüst hajjal majd megállsz, még akkor is áldanád a napot, melyen a sors téged velem összeadott. Ha majd felemelem a fehér fátylad és az elhangzott igent csókkal pecsételem meg, ne ejts könnyet, csak halkan szólj, ez kettõnk kívánsága volt.

Legyen tanúm az ég, a föld, a tenger, a sok madár, hal, s minden ember, neked adom a szívemet, senki másnak, az életemet meg mellé ráadásnak!

Rád gondolok, ha nap fényét Füröszti a tengerár; Rád gondolok, forrás vizét ha festi a holdsugár, Téged látlak ha szél porozza távol az utakat; s éjjel, ha ing a kis padló a vándor alatt.

Semmi nem ér többet a mai napnál.

A boldogságot nem lehet ajándékba kapni, Egyetlen titka: adni, mindig csak adni. Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet, És sok-sok önzetlen, tiszta szeretetet.

Idõ, állj meg egy pillanatra, s ti, suhanó percek, várjatok, amíg õk ketten esküt tesznek, hogy egymáshoz örökké hûek lesznek, csak addig várjatok!

Rád gondolok, ha fényét füröszti a tengerár, rád gondolok, forrás vizét ha festi a holdsugár. Téged látlak, ha szél porozza távol utakat, s éjjel, ha ing a kis palló a vándor lába alatt. Téged hallak, ha tompán zúg a hullám és partra döng, a ligetben ha néma csönd borul rám téged köszönt. Lelkünk egymástól bármi messze válva összetalál. A nap lemegy, csillag gyúl ne

Tiéd volt a szív tavaszán nyílott elsõ érzelem, az utolsó dobbanás is a tiéd lesz kedvesem. Te azért születtél, hogy szeressenek, én azért születtem, hogy téged szeresselek. S csak annyit ér az életem, amennyi boldogságot adsz te nekem. Azt adom, mi legnagyobb: a szívemet, mely útra kelt és felkutatta tiedet. Rejtsd el, õrizz, éltess engem kedvesem én veled leszek, te leszel a mindenem.

Szeress örökre s boldog maradsz

Minden nap szép, de a legszebb, amit a mai ad nekünk. Reméljük, hogy hosszú lesz, és örökre együtt leszünk.

Az ember egy napon rádöbben arra, hogy az életben igazán semmi sem fontos. Sem pénz, sem hatalom, sem elõrejutás, csak az, hogy valaki szeresse õt igazán.

Volnék bármilyen, Tiéd volnék, szívem. Királyi adománnyal Adnám magam által. Volnék bármilyen Tiéd volnék, szívem.

Te vagy az egyetlen a földön, Akiért mindent megteszek, Veled életemet töltöm, Nem csak a múló perceket. Nem ígérek kincset, csillagot, Csak hû szívet adhatok, Érzem másé nem lehetsz, Én is csak a Tied, ha igazán szeretsz. Nem tudjuk még, de jó nagyon, itt vagy velem, s kezedet foghatom, ezer veszély, szakadék mélye vár, le fogjuk gyõzni, hiszen ketten vagyunk már.

Lehet, hogy minden hibánk és tévedésünk csak azt szolgálja, hogy megtanítson, hogyan szerethetjük egymást jobban.

Mikor elõször találkoztunk, két ember voltunk, akik szerették egymást. Most egyek vagyunk - két élet, amelyet kibogozhatatlanul összefon és egybeforraszt a szeretet.

A szerelem átmeneti betegség, amely házassággal könnyen és gyorsan gyógyítható.

A házasság nem közdelmes út a boldogság felé. A boldogság maga az együtt megtett út.

A szerelem csak a kezdet. A folytatáshoz elengedhetetlen a bizalom és a kölcsönös tisztelet.

Az élet nehezebb annál, sem hogy egyedül küzdjünk meg vele.

Osztozzatok egymás örömében.

A jóslatok hajlamosak, hogy beteljesítsék önmagukat. Jósoljatok tehát csupa jót.

Emlékeztessétek önmagatokat és egymást azokra a jó dolgokra, amelyeket egymástól tanultatok.

Te szereted õt, õ szeret téged. Mindenestõl.

Jusson eszetekbe, hogy kapcsolatotok célja szerelmetek kiteljesítése.

Ne messze keressétek a boldogság kék madarát. Ott van a saját házatokban.

Amit õ a legjobban akar, hogy te akard õt.

Õ olyan férfi, akinek nem kell mondogatnia, hogy szeret, mert tudom. A szemébe van írva, az egész világ láthatja.

Csak egy lány meg egy fiú - a dicsõ Gyõzelmi krónika, az semmivé lesz, de az õ történetük soha.

Érted vagyok és te értem vagy, te értelmet és fényt adsz minden napnak. Szeretlek én és kettõnk dolgán nem változtat többé semmi már.

Szeretni téged nem egyéb, mint rádöbbenni, hogy nélküled az élet nem lenne élet többé...

Mert minden új nap, míg szerelmünk lángja éget, a legtöbb számomra, mit nyújthat az élet.

Oldalak: << < 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 > >>
Az oldal tetejére
Megosztás a Google Plus-on Megosztások